Studnie Głębinowe Śląsk

studnie głębinowe śląsk

studnie głębinowe śląsk

Za własną studnią głębinową przemawia kilka argumentów, a najważniejszym z nich jest niski koszt wydobywanej z niej wody – około 70 gr za 1m3 będący jedynie opłatą za energię elektryczną konieczną na jej przepompowanie.

Przygotowanie studni głębinowej z Geobud to kompleksowa usługa na którą składa się analiza terenu, sam odwiert jak i stworzenie przyłącza do wybranych przez naszych Klientów budynków. W zależności od specyfiki lokalizacji takich jak wielkość działki, czy struktura jej gruntu Geobud wykorzystuje różne technologie – mamy urządzenia pozwalające na odwierty “na młotek” jak i „na płuczkę”. Na życzenie Klientów wykonujemy również badanie elektrooporowe gruntu, powalające na określenie warunków gruntowo-wodnych, a tym samym wybór najlepszej lokalizacji na odwiert.

Procedura przygotowania studni głębinowej obejmuje:
- wycenę zlecenia z ewentualnymi oględzinami terenu i oszacowaniem na jakiej głębokości znajduje się woda gruntowa,
- odwiert o średnicy 170mm,
- filtry do uzdatniania wody,
- obsypkę żwiru filtracyjnego,
- pompę, zbiorniki przeponowe oraz złącza szwedzkie/kręgi,
- niebieskie rury studzienkowe z atestem 125mm,
- przyłącze instalacji sanitarnej i elektrycznej.

Cena każdej z realizowanych przez Nas usług ustalana jest indywidualnie, a o jej wysokości decyduje:
- lokalizacja : dojazd, transport, ukształtowanie terenu i istniejąca infrastruktura podziemna,

- budowa geologiczna : struktura i ukształtowanie terenu (od tego zależne jest zastosowanie odpowiedniej technologii odwiertu), głębokość na której znajduje się warstwa wodonośna,

- technologia : średnica otworu studziennego, rodzaj i wielkość filtra, typ i rodzaj wykończenia studni, typ, rodzaj i marka pompy głębinowej pod kątem wydajności studni i indywidualnych wymagań Klienta, w końcu wykonanie podłączenia do instalacji finalnej.

FILMY: W jaki sposób wykonujemy odwiert studni głębinowej na Śląsku.