Geodezja Śląsk

W obszarze geodezji Nasza firma świadczy następujące usługi :
- wytyczenia : budynków, budowli, urządzeń podziemnych i nadziemnych,
- tworzenie map do celów projektowych,
- pomiary powykonawcze,
- prace z obszaru geodezji dotyczące granic nieruchomości,
- kompleksowa obsługa budowy obiektów przemysłowych czy też budownictwa mieszkaniowego i małej architektury pod kątem geodezyjnym,
- pomiary pomieszczeń i zachodzących odkształceń,
- skanowanie i kalibracja map,
- plotkowanie map,
- pomiary objętości mas ziemnych,
- pomiary wysokościowe,
- opracowanie map wektorowych,
- tworzenie plików SHP,
- DMT - numeryczne modele terenu,
- inwentaryzacja zieleni,
- inne, mniej typowe prace wymagające użycia technik geodezyjnych.