Badania Geologiczne Śląsk

badania geologiczne śląsk

badania geologiczne śląsk

badania geologiczne śląsk

Wykonujemy badania i opracowania geologiczne, geotechniczne i hydrogeologiczne dla działek budowlanych oraz przemysłowych głównie na terenie Śląska.
Sporządzamy opracowania, które przedstawiają wyniki badań hydrogeologicznych dla danej działki, które wykonywane są dla przedsięwzięć ujęć wodnych, czy też terenów usługowych i przemysłowych, a w szczególności dla stacji benzynowych.
Dokumentacja ta sporządzana jest na podstawie projektu robót geologicznych, która to składa się z różnego rodzaju pomiarów, wykresów, obliczeń, przekrojów oraz konkluzji. Aby możliwe było wykonanie powierzonych nam zleceń, konieczne jest posiadanie wieloletniego doświadczenia oraz różnego rodzaju maszyn w zależności od gruntu.
Pracujemy na trzech różnych wiertnicach samochodowych, dlatego jesteśmy w stanie podjechać prawie wszędzie. Dodatkowo posiadamy wiertnicę i sondę ręczną dla bardzo utrudnionych miejsc.


Zakres świadczonych przez Nas usług obejmuje :
- ocenę i wnioski dotyczące poziomu zanieczyszczenia wód,
- sporządzanie opinii dla przydomowych oczyszczalni ścieków,
- dokumentację wód opadowych dla danego gruntu,
- projektowanie pionowych, gruntowych wymienników pod pompy ciepła,
- projektowanie charakterystyki ujęć wód podziemnych i studni,
- projekty robót geologicznych,
- projektowanie i instalację piezometrów,
- zatwierdzenie dokumentacji przez właściwy organ administracyjny i późniejsze zarejestrowanie studni,
- operaty wodnoprawne z załącznikami graficznymi,
- dokumentacje hydrogeologiczne dla przemysłu oraz te określające stan zanieczyszczenia wód.

Zgodnie z ustawią z 2012 roku, opinia geotechniczna jest wymagana do pozwolenia na budowę dla domów jednorodzinych. W tym celu wykonujemy badania terenowe w których robimy odwiert trzech otworów na głębokość 3-5 metrów w zależności czy bydynek będzie posiadał piwnice.
Zalecamy żeby takie badania wykonać przed zakupem działki, w celu uniknięcia obaw, wypustek skalnych, bądź wysokiego poziomu wód gruntowych.

FILM: Badanie geotechniczne gruntu