Badania Geologiczne Śląsk, Małopolska

Badania i opracowania geologiczne, geotechniczne i hydrogeologiczne dla działek budowlanych oraz przemysłowych głównie na terenie województwa Śląskiego i Małopolskiego.
Sporządzamy opracowania, które przedstawiają wyniki badań hydrogeologicznych dla danej działki, które wykonywane są dla przedsięwzięć ujęć wodnych, przydomowych oczyszczalni ścieków czy też terenów usługowych i przemysłowych, a w szczególności dla stacji benzynowych.
Geolog posiada uprawnienia inżynierskie kategorii V,VII, XI, XII do wykonywania badań geologicznych głównie na terenie Śląska i Małopolski. Dokumentacja bądź opinia sporządzana jest na podstawie projektu robót geologicznych, która to składa się z różnego rodzaju pomiarów, wykresów, obliczeń, przekrojów oraz konkluzji. Aby możliwe było wykonanie powierzonych nam zleceń, konieczne jest posiadanie wieloletniego doświadczenia oraz różnego rodzaju maszyn w zależności od gruntu.
Pracujemy na trzech różnych wiertnicach samochodowych oraz wiertnicy na gąsienicach, dlatego jesteśmy w stanie podjechać prawie wszędzie. Dodatkowo posiadamy wiertnicę i sondę ręczną dla bardzo utrudnionych miejsc.

Zakres świadczonych przez Nas usług obejmuje :
- ocenę i wnioski dotyczące poziomu zanieczyszczenia wód,
- sporządzanie opinii dla przydomowych oczyszczalni ścieków,
- dokumentację wód opadowych dla danego gruntu,
- projektowanie pionowych, gruntowych wymienników pod pompy ciepła,
- projektowanie charakterystyki ujęć wód podziemnych i studni,
- projekty robót geologicznych,
- projektowanie i instalację piezometrów,
- zatwierdzenie dokumentacji przez właściwy organ administracyjny i późniejsze zarejestrowanie studni,
- operaty wodnoprawne z załącznikami graficznymi,
- projektowanie i opiniowanie studni głębinowych,
- projektowanie odwiertów pod odwierty dla gruntowych pomp ciepła,
- dokumentacje hydrogeologiczne dla przemysłu oraz te określające stan zanieczyszczenia wód,
- wiercenie rdzeniowane oraz wiercenie soniczne otworów do 300 metrów.badania geologiczne śląsk badanie gruntu śląsk

OPINIA GEOTECHNICZNA PRZED BUDOWĄ DOMU

badania geotechniczne śląsk

Zgodnie z ustawią z 2012 roku, opinia geotechniczna jest wymagana do pozwolenia na budowę dla domów jednorodzinych. W tym celu wykonujemy badania terenowe w których robimy odwiert trzech otworów na głębokość 3-5 metrów w zależności czy bydynek będzie posiadał piwnice.
Zalecamy żeby takie badania wykonać przed zakupem działki, w celu uniknięcia obaw, wypustek skalnych, bądź wysokiego poziomu wód gruntowych.
Sporządziliśmy już ponad 200 operatów geologicznych. Każda opinia posiada sprecyzowane wnioski, które zajmują 20-30 stron A4. Dzięki badanią konstruktor będzie mógł dobrać odpowiedniego rodzaju fundamenty do budowy domu.
Posiadamy bogate doświadczenie w miastach: Katowice, Chorzów, Mysłowice, Mikołów, Tychy, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Kobiór, Pszczyna, Wyry, Orzesze, Ornontowice, Zabrze. Całkowity okres od zlecenia badania geotechnicznego pod budowę domu to z reguły 14 dni.

BADANIE GEOTECHNICZNE POD BUDOWĘ

Badania geotechniczne wykonywane są w celu optymalnego zaprojektowania fundamentu inwestycji. Często Inwestorzy kupują gotowe projekty budynków w których przyjęte są szablonowe rozwiązania w postaci klasycznych fundamentów w postaci ław fundamentowych.
Jak wiemy szablony nie wszędzie się sprawdzają. Podobnie jest z fundamentami. Tylko na podstawie przeprowadzonych badań gruntu Konstruktor wraz z Projektantem są w stanie w sposób odpowiedni zaprojektować i dopasować fundament do stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych.
Dodatkowo na terenie Górnego Śląska dochodzą szkody górnicze związane z dawną lub aktualną eksploatacją górniczą. Szablonowe fundamenty nie uwzględniają tego typu czynników. Nasza firma służy Inwestorom już na etapie zakupu działki i bezpłatnie udzieli wszelkich porad i informacji np. o potencjalnych szkodach górniczych, terenach osuwiskowych, zalewowych itd.
To dlatego badania geotechniczne warto wykonać już na etapie zakupu działki, gdyż pozwolą one zweryfikować czy działka faktycznie jest warta swojej ceny.

WIERTNICTWO GEOLOGICZNE

geolog śląsk

Świdry do wierceń ręcznych w trudno dostępnych miejsach. Wiercenie sznekiem do 20 metrów głębokości. Rdzeniowanie otworu do 300 metrów głębokości w każdych warunkach. Elementy pracy w terenie: sondowanie dynamiczne DPL, DPM, DPH, DPSH. Sonda statyczna CPT.

BADANIE GEOCHEMICZNE GRUNTU NA DZIAŁCE

Badania tego typu z reguły wykonywane są na terenach poprzemysłowych, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo skażenia gruntu. Badania polegają na wykonaniu odwiertów i pobraniu przez akredytowane laboratorium prób gruntu i wody do badań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 roku.

Badane są:
- metale ciężkie: As, Ba, Cr, Sn, Zn, Cd, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Hg
- substancje ropopochodne (suma benzyn C6÷C12, suma olei mineralnych C12÷C35)
- BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, ksylen, styren)
- WWA (naftalen, antracen, chryzen, benzo(a)antracen, dibenzo(a,h)antracen, bezno(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen

Warto przed zakupem działki zapytać sprzedającego czy dysponuje takimi badaniami. Tylko wówczas mamy pewność, że teren nie jest zanieczyszczony. Często skażenie terenu nie jest dostrzegalne organoleptycznie, więc warto wykonać badania gleby i przekonać się czy wszystko jest dobrze.

BADANIE HYDROGEOLOGICZNE POD OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Przed przystąpieniem do badań analizujemy działkę i projektowane lub istniejące zagospodarowanie terenu. W ten sposób pomagamy Inwestorowi podjąć decyzję w którym miejscu jest najlepsze miejsce na jej lokalizację.

Po ustaleniu lokalizacji w ramach badań hydrogeologicznych pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków wykonujemy z reguły 1-2 odwierty do głębokości 3,0-4,0 m w obrębie projektowanego drenażu rozsączającego lub studni chłonnej.

Dodatkowo wykonywany jest tzw. test perkolacyjny w celu dokładnego określenia przepuszczalności gruntów. Po wykonaniu prac terenowych w ciągu 5-6 dni opracowana zostanie opinia hydrogeologiczna. W dokumentacji zawarte są wszelkie potrzebne informacje dla Projektanta oczyszczalni dotyczące rodzaju gruntu, przepuszczalności, głębokości zalegania zwierciadła wody.

Opinia ma ok 20-25 stron i stanowi dokument dzięki któremu można odpowiednio dobrać rodzaj i model oczyszczalni.

Oczywiście na każdym etapie realizacji inwestycji służymy Inwestorowi pomocą i poradą.