Badania hydrogeologiczne Śląsk

badania geologiczne śląsk

badania geologiczne śląsk

Przeprowadzamy badania hydrogeologiczne działek budowlanych. Sporządzamy opinie hydrogeologiczne pod budowę domów, obiektów, studni głębinowych, oczyszczalni ściekow oraz gruntowych pomp ciepła na Śląsku i Małopolsce. Opracowanie hydrogeologiczne jest wynikiem badań gruntu. Sprawdzamy archiwalne mapy danego terenu pod względem ujęć wodnych. Na podstawie projektu robót hydrogeologicznych z różnego rodzaju pomiarów, obliczeń oraz wykresów sporządzamy konkluzje, dzięki którym inwestor może przeprowadzić budowe danego przedsięwzięcia.

Wykonywane usługi na terenie Śląska i Małopolski:
- dokumentacje hydrogeologiczne dla przemysłu,
- badanie stopnia zanieczyszczenia wód,
- sporządzanie opinii pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków,
- sporządzanie projektu robót budowlanych,
- projektowanie pionowych wymmeników pod pompę ciepła,
- projektowanie ujęć wód podziemnych i studni głębinowych,
- operaty wodnoprawne.