Badania hydrogeologiczne Śląsk

badania geologiczne śląsk

badania geologiczne śląsk

Przeprowadzamy badania hydrogeologiczne działek budowlanych. Sporządzamy opinie hydrogeologiczne pod budowę domów, obiektów, studni głębinowych, pomp ciepła na Śląsku i Małopolsce. Opracowanie hydrogeologiczne jest wynikiem badań gruntu. Sprawdzamy archiwalne mapy danego terenu pod względem ujęć wodnych. Na podstawie projektu robót hydrogeologicznych z różnego rodzaju pomiarów, obliczeń oraz wykresów sporządzamy konkluzje, dzięki którym inwestor może przeprowadzić budowe danego przedsięwzięcia.

Wykonywane usługi na terenie Śląska i Małopolski:
- dokumentacje hydrogeologiczne dla przemysłu,
- badanie stopnia zanieczyszczenia wód,
- sporządzanie opinii pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków,
- sporządzanie projektu robót budowlanych,
- projektowanie pionowych wymmeników pod pompę ciepła,
- projektowanie ujęć wód podziemnych i studni głębinowych,
- operaty wodnoprawne.