Przemysłowe oczyszczalnie ścieków

BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW DLA PRZEMYSŁU

Przemysłowe oczyszczalnie nawet do kilku tysięcy użytkowników bloków, hoteli, domów weselnych oraz osiedli domków. W oczyszczalni komercyjnej BioDisc marki Kingspan zastosowano technologię opartą na obrotowych złożach biologicznych. Jej potwierdzona skuteczność zapewnia nieprzerwanie wysoką wydajność i bezproblemowe oczyszczanie ścieków przez cały okres użytkowania produktu. Każda komercyjna oczyszczalnia BioDisc® charakteryzuje się kompaktową budową pozwalającą dostosować produkt do szerokiej gamy zastosowań i wymogów dotyczących jakości oczyszczania.
System dawkowania zapewnia najwyższą wydajność, kompensując zmienne ilości wprowadzanych ścieków. Dzięki niemu przez urządzenie ścieki przepływają stałą, kontrolowaną prędkością, a błona biologiczna powstająca na złożu pracuje w optymalnych, stabilnych warunkach. Rozwiązanie pozwala maksymalizować efektywność oczyszczania.

biologiczna oczyszczalnia mikołów biologiczna oczyszczalnia mikołów ekologiczne oczyszczalnie ścieków śląsk