Przemysłowe oczyszczalnie ścieków

BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW DLA PRZEMYSŁU

Przemysłowe oczyszczalnie nawet do kilku tysięcy użytkowników bloków, hoteli, domów weselnych oraz osiedli domków. W oczyszczalni komercyjnej BioDisc marki Kingspan zastosowano technologię opartą na obrotowych złożach biologicznych. Jej potwierdzona skuteczność zapewnia nieprzerwanie wysoką wydajność i bezproblemowe oczyszczanie ścieków przez cały okres użytkowania produktu. Każda komercyjna oczyszczalnia BioDisc® charakteryzuje się kompaktową budową pozwalającą dostosować produkt do szerokiej gamy zastosowań i wymogów dotyczących jakości oczyszczania.
System dawkowania zapewnia najwyższą wydajność, kompensując zmienne ilości wprowadzanych ścieków. Dzięki niemu przez urządzenie ścieki przepływają stałą, kontrolowaną prędkością, a błona biologiczna powstająca na złożu pracuje w optymalnych, stabilnych warunkach. Rozwiązanie pozwala maksymalizować efektywność oczyszczania.

ekologiczne oczyszczalnie ścieków śląsk ekologiczne oczyszczalnie ścieków śląsk

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KOMERCYJNYCH OCZYSZCZALNI

Technologia firmy KING SPAN na szeroką skalę została wprowadzona w Niemczech w latach 60-tych. Oczyszczanie w warunkach tlenowych zachodzi na zanurzonych w ścieku, powoli obracających się tarczach z tworzywa. Ruch obrotowy zachodzi dzięki zastosowaniu silnika elektrycznego. Pierwszy model oczyszczalni BioDisc powstał w 1974r. W 1993 opatentowano system regulacji przepływu poprzez kubeczki. 2005r. testy zgodnie ze standardem EN:12566-3, certyfikat CE.

CO ZYSKUJEMY?

•Wysoka skuteczność osiąganą już przy małym dopływie. Skuteczność oczyszczania potwierdzona certyfikatem CE; testy zgodne z PN-EN:12566-3: BZT5-96%, ChZT-89%, zawiesina-95%, azot amonowy-89%.
•Prosta konstrukcja (brak dyfuzorów, sprężarek, elektrozaworów, automatyki), praca ciągła.
•Brak zewnętrznych elementów (poza panelem kontrolnym).
•Brak nieprzyjemnych zapachów.
•Cicha praca (poniżej 45dB).
•Mała powierzchnia zabudowy np. do 12RLM poniżej 3,2m2, do 35RLM poniżej 8m2, do 70RLM poniżej 13m2, do 150RLM poniżej 19m2.
•Odporna na nierównomierność dopływu technologia.
•Łatwy dostęp z poziomu pokryw.
•Niskie koszty eksploatacji- energia elektryczna, usuwanie osadu, długoletni serwis.
•Mała awaryjność.
•30 lat doświadczeń zaowocowała ponad 250 tyś. instalacji na terenie Europy (także rynki Skandynawii).

biologiczna oczyszczalnia mikołów biologiczna oczyszczalnia mikołów ekologiczne oczyszczalnie ścieków śląsk