REALIZACJE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

REALIZACJE Z MONTAŻU PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków Będzin

Po wykonaniu badania hydrogeologicznego do głębokości 3 metrów i zbadaniu współczynnika filtracji zostały określone możliwości montażu oczyszczalni. Rozmiar otworu został wykopany o wymiarach szerokość 2 metry, długość 3 metry, głębokość 2 metry. Instalacja drenażu rozsączającego w związku z użytkowaniem 4 osób zostały wykonane dwa ciągi rur drenażowych o długości 16 metrów i głębokości 50cm. Pod rurami drenażowymi użyty został materiał filtracyjny w postaci żwiru o uziarnieniu 16-32mm. Do obsypki zbiornika został użyty piasek. Aby odseparować poletko rozsączające od gruntu rodzinego zastosowaliśmy geowłuknine rozkładając ją na poletku rozsączającym. Układ odpowietrzenia za pomocą kominka wentylacyjnego został umieszczony przy oczyszczalni. Przyłącze do domu rurą kanalizacyjną pcvlite o średnicy 160mm. Przydomowa oczyszczalnia Kingspan BioFicient® została zamontowana w czasie 6 godzin.


Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków Psary

W miejscowości Psary mieliśmy montaż oczyszczalni BioFicient® dla 4 osób. W tym celu zaczęliśmy od wyrównania placu i wykopania dołu pod oczyszczalnie. Przyłącze pomiędzy domem a urządzeniem zostały wykonane rurami kanalizacyjnymi pcvlite. Poletko rozsączające jest o wymiarach 6 na 3 metry. Do wysypania drenażu zostało użyte 18 ton piasku i 15 ton kruszywa. Na zdjęciach zostały opisane poszczególne etapy procedury montażu biologicznej oczyszczalni.


Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków Rybnik

W miejscowości Rybnik mieliśmy wyzwanie posadowienia oczyszczalni w miejscu gdzie szerokość działki od fundamentu domu do płotu wynosiła 260cm, natomiast długość oczyszczalni BioFicient® dla 6 osób mierzy 255cm. Dodatkowo trzeba było uważać na płot i jego postument oraz studnie znajdującą się przy wykopie. Oczyszczalnia została podłączona do dawnego drenażu, dlatego posadowienie zbiornika musiało znaleźć się jak najwyżej w celu uzyskania spadu. Przyłącza zostały wykonane rurami kanalizacyjnymi pcvlite. Na zdjęciach zostały opisane poszczególne etapy procedury montażu biologicznej oczyszczalni.


Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków Zabrze

W miejscowości Zabrze naszym zadaniem był montaż oczyszczalni BioFicient® dla 4 osób. Oczyszczalnia została zamontowana 8 metrów od budynku, 13 metrów od wyprowadzenia rury kanalizacyjnej z budynku. Wykonana została wcześniej opinia geologiczna, w której określiliśmy dobrą przepuszczalność gruntu. W tym egzemplarzu został zamontowany system drenażowy o całkowitej długości 30 metrów.