REALIZACJE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

REALIZACJE Z MONTAŻU PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków Będzin

Po wykonaniu badania hydrogeologicznego do głębokości 3 metrów i zbadaniu współczynnika filtracji zostały określone możliwości montażu oczyszczalni. Rozmiar otworu został wykopany o wymiarach szerokość 2 metry, długość 3 metry, głębokość 2 metry. Instalacja drenażu rozsączającego w związku z użytkowaniem 4 osób zostały wykonane dwa ciągi rur drenażowych o długości 16 metrów i głębokości 50cm. Pod rurami drenażowymi użyty został materiał filtracyjny w postaci żwiru o uziarnieniu 16-32mm. Do obsypki zbiornika został użyty piasek. Aby odseparować poletko rozsączające od gruntu rodzinego zastosowaliśmy geowłuknine rozkładając ją na poletku rozsączającym. Układ odpowietrzenia za pomocą kominka wentylacyjnego został umieszczony przy oczyszczalni. Przyłącze do domu rurą kanalizacyjną pcvlite o średnicy 160mm. Przydomowa oczyszczalnia Kingspan BioFicient® została zamontowana w czasie 6 godzin.


Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków Rybnik

W miejscowości Rybnik mieliśmy wyzwanie posadowienia oczyszczalni w miejscu gdzie szerokość działki od fundamentu domu do płotu wynosiła 260cm, natomiast długość oczyszczalni BioFicient® dla 6 osób mierzy 255cm. Dodatkowo trzeba było uważać na płot i jego postument oraz studnie znajdującą się przy wykopie. Oczyszczalnia została podłączona do dawnego drenażu, dlatego posadowienie zbiornika musiało znaleźć się jak najwyżej w celu uzyskania spadu. Przyłącza zostały wykonane rurami kanalizacyjnymi pcvlite. Na zdjęciach zostały opisane poszczególne etapy procedury montażu biologicznej oczyszczalni.


Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków Zabrze

W miejscowości Zabrze naszym zadaniem był montaż oczyszczalni BioFicient® dla 4 osób. Oczyszczalnia została zamontowana 8 metrów od budynku, 13 metrów od wyprowadzenia rury kanalizacyjnej z budynku. Wykonana została wcześniej opinia geologiczna, w której określiliśmy dobrą przepuszczalność gruntu. W tym egzemplarzu został zamontowany system drenażowy o całkowitej długości 30 metrów.


Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków Zawiercie

Badania hydrogeologiczne wykonane za pomocą testu perkolacyjnego wykazało, że w tym gruncie trzeba wykonać rozsączenie za pomocą studni chłonnej, której wymiar wynosi 2 metry krawędź oraz 3 metry głębokości. Studnia chłonna składa się z rury karbowanej o średnicy 415mm oraz obsypanego dookoła żwiru o uziarnieniu 16-32mm. Zamontowana została oczyszczalnia Kingspan BioDisc® w otworze krawędzi 3,5 metra i głębokości 3 metrów. Oczyszczalnia przystosowana jest do użytkowania przez 6 osób. Czas montażu 8 godzin.


Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków Bielsko

Badania hydrogeologiczne wykonane za pomocą testu perkolacyjnego wykazało, że w tym gruncie trzeba wykonać rozsączenie za pomocą studni chłonnej, której wymiar wynosi 2 metry krawędź oraz 3 metry głębokości. Studnia chłonna składa się z rury karbowanej o średnicy 415mm oraz obsypanego dookoła żwiru o uziarnieniu 16-32mm. Zamontowana została oczyszczalnia Kingspan BioDisc® w otworze krawędzi 3,5 metra i głębokości 3 metrów. Oczyszczalnia przystosowana jest do użytkowania przez 6 osób. Czas montażu 10 godzin


Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków Psary

Po wykonaniu badania hydrogeologicznego do głębokości 3 metrów i zbadaniu współczynnika filtracji zostały określone możliwości montażu oczyszczalni. Rozmiar otworu został wykopany o wymiarach szerokość 2 metry, długość 3 metry, głębokość 2 metry. Instalacja drenażu rozsączającego w związku z użytkowaniem 4 osób został wykonany ciąg rur rozsączających o dugości 21m i głębokości 50cm. Pod rurami drenażowymi użyty został materiał filtracyjny w postaci żwiru o uziarnieniu 16-32mm. Do obsypki zbiornika został użyty piasek. Aby odseparować poletko rozsączające od gruntu rodzinego zastosowaliśmy geowłuknine rozkładając ją na poletku rozsączającym. Układ odpowietrzenia za pomocą kominka wentylacyjnego został umieszczony przy oczyszczalni. Przyłącze do domu rurą kanalizacyjną pcvlite o średnicy 160mm. Przydomowa oczyszczalnia Kingspan BioFicient® została zamontowana w czasie 6 godzin.


Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków Mikołów

Po wykonaniu badania hydrogeologicznego do głębokości 3 metrów i zbadaniu współczynnika filtracji zostały określone możliwości montażu oczyszczalni. Rozmiar otworu został wykopany o wymiarach szerokość 2 metry, długość 3 metry, głębokość 2 metry. Instalacja drenażu rozsączającego w związku z użytkowaniem 4 osób została wykonana studnia chłonna na głębokości 2 metrów.Układ odpowietrzenia za pomocą kominka wentylacyjnego został umieszczony przy oczyszczalni. Przyłącze do domu rurą kanalizacyjną pcvlite o średnicy 160mm. Przydomowa oczyszczalnia Kingspan BioFicient® została zamontowana w czasie 8 godzin.


Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków Pyrzowice

Po wykonaniu badania hydrogeologicznego do głębokości 3 metrów i zbadaniu współczynnika filtracji zostały określone możliwości montażu oczyszczalni. Rozmiar otworu został wykopany o wymiarach szerokość 2 metry, długość 3 metry, głębokość 2 metry. Instalacja drenażu rozsączającego w związku z użytkowaniem 4 osób została wykonana studnia chłonna na głębokości 2 metrów.Układ odpowietrzenia za pomocą kominka wentylacyjnego został umieszczony przy oczyszczalni. Przyłącze do domu rurą kanalizacyjną pcvlite o średnicy 160mm. Przydomowa oczyszczalnia Kingspan BioFicient® została zamontowana w czasie 8 godzin.


Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków Wojkowice

Po wykonaniu badania hydrogeologicznego do głębokości 3 metrów i zbadaniu współczynnika filtracji zostały określone możliwości montażu oczyszczalni. Rozmiar otworu został wykopany o wymiarach szerokość 2 metry, długość 3 metry, głębokość 2 metry. Instalacja drenażu rozsączającego w związku z użytkowaniem 4 osób została wykonana studnia chłonna na głębokości 2 metrów.Układ odpowietrzenia za pomocą kominka wentylacyjnego został umieszczony przy oczyszczalni. Przyłącze do domu rurą kanalizacyjną pcvlite o średnicy 160mm. Przydomowa oczyszczalnia Kingspan BioFicient® została zamontowana w czasie 8 godzin.


Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków Siewierz

W miejscowości Siewierz zamontowaliśmy oczyszczalni BioFicient® dla 4 osób. Prace zaczeliśmy od wykonania przyłącza do domu. Następnym krokiem było wykopanie dołu pod oczyszczalnie i wykonanie studni chłonnej. Czas montażu od przyjazdu na miejsce zajął 7 godzin. Atutem tego modelu oczyszczalni jest wysoka trwałość obudowy oraz system, w którym nie trzeba dosypywać biopreparatów.


Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków Dąbrowa Górnicza

Po wykonaniu badania hydrogeologicznego do głębokości 3 metrów i zbadaniu współczynnika filtracji zostały określone możliwości montażu oczyszczalni. Rozmiar otworu został wykopany o wymiarach szerokość 2 metry, długość 3 metry, głębokość 2 metry. Instalacja drenażu rozsączającego w związku z użytkowaniem 4 osób została wykonana studnia chłonna na głębokości 2 metrów.Układ odpowietrzenia za pomocą kominka wentylacyjnego został umieszczony przy oczyszczalni. Przyłącze do domu rurą kanalizacyjną pcvlite o średnicy 160mm. Przydomowa oczyszczalnia Kingspan BioFicient® została zamontowana w czasie 8 godzin.