REALIZACJE STUDNIE GŁĘBINOWE

STUDNIA GŁĘBINOWA DLA DOMU JEDNORODZINNEGO

Wiercenie studni wiertnicą Rotomax XL metodą w czwartorzędzie metodą na płuczkę oraz w skalę na dolny młotek za pomocą kompresora Atlas Copco umieszczonego na samochodzie. Średnica otworu 184 mm pozwala na bezproblemowe umieszczenie rur atestowanych 125 mm studziennych w otworze. Obsypka specjalnym żwirem drobnoziarnistym. Umieszczony korek na dole w celu zabezpieczenia studni przed zamulaniem. Dwie rury specjalnych filtrów w zabezpieczeniu siatką filtracyjną. Koparka użyta do wykopania dołu płuczkowego, gdzie zwierciny osiadały. Po 2 godzinach czyszczenia studni woda została oczyszczona.


WIERCENIE STUDNI PRZEMYSŁOWEJ

Wykonanie studni przemysłowej zaczyna się od sprawdzenia map hydrogeologicznych gruntu. W przypadku braku wcześniejszych odwiertów na danym terenie, w celu uniknięcia dużych kosztów wiercenia stosuje się metodę rdzeniowania otworu. Za pomocą małej średnicy gryzera zwierca się odcinki 6 metrowe. Warstwy geologiczne są badane pod względem ilości wody, wtedy mamy wiedzę do jakiej głębokości należy wiercić w celu wydobycia zwierciadła wody na powierzchnię. Następnie wykonuje się otwór o średnicy 400-800mm o danej głębokości. Odcinki 100-200 metrów cementuje się w celu odcięcia płytszych warstw wodonośnych. Rury studzienne są wykonywane ze specjalnego stopu metali ponieważ muszą mieć określoną średnicę, grubość ścianki oraz skład żeby nie uległy deformacji wewnątrz otworu studziennego. Do tego rodzajów studni stosuje się pompy głębinowej o przemysłowej wydajności. Stacja uzdatniania musi być zaprojektowana przez specjalistę, ponieważ trzeba dobrać odpowiednio filtry do usunięcia niechcianych substancji z ujęcia wody. Takie studnie głównie wykorzystywane są do nawadniania pól, produkcji betonu, chemi oraz do ujęć wody dla gmin lub miast.


WIERCENIE DLA DOMU I PODLEWANIA OGRÓDKA

Po przyjeździe na dole celową lokalizacje w Mikołowie ustawiliśmy maszynę wiertniczą w miejscu odwiertu. Wiercenie studni zostało wykonane metodą na płuczkę. Maszyna, którą widzimy to rotomax xl, można nią wykonywać odwierty nawet do 300 metrów. Używamy jej do wiercenia studni głębinowych. Rury, które widzimy na maszynie zwane są żerdziami i są dokładane z następnymi metrami odwiertu. Podczas wiercenia woda tłoczona jest do gryzera, który zwierca następne metry otworu a wysokie ciśnienie wody wydobywa urobek na powierzchnie, gdzie trafia razem z wodą do dołu płuczkowego. Zwierciny osiadają na dnie, a woda za pomocą pompy wtłaczana jest do przewodu wiertniczego i trafia do gryzera. Wszystko odbywa się w obiegu zamkniętym. Przy wierceniu studni wspomagamy się koparką, która również jest na gonsienicach i może poruszać się prawie po każdym terenie. Operator maszyny steruje za pomocą przewodowego dżojstika, który ułatwia obsługę wiertnicy przez lepszą widoczność wykonywanego odwiertu.