REALIZACJE GEOBUD

oczyszczalnia ścieków śląsk

Oczyszczalnie Ścieków

Montaż biologicznych oczyszczalni

Zobacz Realizacje
geologia śląsk

Studnie głębinowe

Wiercenie i kopanie studni

Zobacz Realizacje
pompy ciepła śląsk

Pompy ciepła

Powietrzne i Gruntowe Pompy Ciepła

Zobacz Realizacje
rekuperacja śląsk

Rekuperacja

Montaż rekuperatorów

Zobacz Realizacje

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY KILKA PRZYKŁADOWYCH REALIZACJI

STUDNIA GŁĘBINOWA DLA DOMU JEDNORODZINNEGO

Wiercenie studni wiertnicą Rotomax XL metodą w czwartorzędzie metodą na płuczkę oraz w skalę na dolny młotek za pomocą kompresora Atlas Copco umieszczonego na samochodzie. Średnica otworu 184 mm pozwala na bezproblemowe umieszczenie rur atestowanych 125 mm studziennych w otworze. Obsypka specjalnym żwirem drobnoziarnistym. Umieszczony korek na dole w celu zabezpieczenia studni przed zamulaniem. Dwie rury specjalnych filtrów w zabezpieczeniu siatką filtracyjną. Koparka użyta do wykopania dołu płuczkowego, gdzie zwierciny osiadały. Po 2 godzinach czyszczenia studni woda została oczyszczona.


WIERCENIE STUDNI PRZEMYSŁOWEJ

Wykonanie studni przemysłowej zaczyna się od sprawdzenia map hydrogeologicznych gruntu. W przypadku braku wcześniejszych odwiertów na danym terenie, w celu uniknięcia dużych kosztów wiercenia stosuje się metodę rdzeniowania otworu. Za pomocą małej średnicy gryzera zwierca się odcinki 6 metrowe. Warstwy geologiczne są badane pod względem ilości wody, wtedy mamy wiedzę do jakiej głębokości należy wiercić w celu wydobycia zwierciadła wody na powierzchnię. Następnie wykonuje się otwór o średnicy 400-800mm o danej głębokości. Odcinki 100-200 metrów cementuje się w celu odcięcia płytszych warstw wodonośnych. Rury studzienne są wykonywane ze specjalnego stopu metali ponieważ muszą mieć określoną średnicę, grubość ścianki oraz skład żeby nie uległy deformacji wewnątrz otworu studziennego. Do tego rodzajów studni stosuje się pompy głębinowej o przemysłowej wydajności. Stacja uzdatniania musi być zaprojektowana przez specjalistę, ponieważ trzeba dobrać odpowiednio filtry do usunięcia niechcianych substancji z ujęcia wody. Takie studnie głównie wykorzystywane są do nawadniania pól, produkcji betonu, chemi oraz do ujęć wody dla gmin lub miast.


ETAPY WYKONANIA GRUNTOWEJ POMPY CIEPŁA

KOTŁOWNIA - WYMIANA PIECA WĘGLOWEGO NA GRUNTOWĄ POMPE CIEPŁA
ODWIERTY POD POMPE, PRACE ZIEMNE, WPROWADZENIE KOLEKTORÓW PIONOWYCH DO KOTŁOWNI