RODO GEOBUD

Rodo informacje


W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z uprawnioną osobą w firmie. Kontakt telefoniczny +48 502 511 588, lub za pomocą e-maila na geobud@geobud.pl.
Podmiot odpowiedzialny za Państwa dane to GeoEkoBud Andrzej Łyczba, ul. Władysława Reymonta 4/7, 41-103 Siemianowice Śląskie, NIP: 634-259-97-76.

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
Państwa dane nie będę przekazywane w sposób zautomatyzowany do innych podmiotów. Dane będę przechowywane w czasie niezbędnym do korespondencji, nie dłużej niż 10 lat. W przypadku żądania dostępu do swoich danych, bądź ich usunięcia prosimy o kontakt telefoniczny, bądź za pomocą e-maila. Podanie danych w mailu, formularzu, bądź telefonicznie ma charakter dobrowolny. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (tj. do GIODO a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednak:
1) podanie takich danych, jak imię i nazwisko (firma w przypadku przedsiębiorców) oraz adres zamieszkania (prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców) jest konieczne do wykonania umowy (bez tych danych wykonanie usługi będzie niemożliwe);
2) podanie takich danych, jak imię i nazwisko (firma w przypadku przedsiębiorców), adres zamieszkania (prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców) i data zamówienia oraz nr faktury jeżeli dotyczy jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zwrotu pieniędzy — także podanie numeru rachunku bankowego;
3) podanie takich danych, jak imię i nazwisko (firma w przypadku przedsiębiorców) oraz adres zamieszkania (prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców), numer NIP jest konieczne do wystawienia faktury za usługi/dostawy i wynika to z przepisów prawa (bez tych danych wystawienie faktury nie będzie możliwe).

Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.