Montaż biologicznej oczyszczalni ścieków

ROZBUDOWANY OPIS PROCEDURY MONTAŻU OCZYSZCZALNI

Po wykonaniu badania hydrogeologicznego oraz uzyskania wszystkich pozwoleń do montażu oczyszczalni dla domu ustalamy dogodny termin przyjazdu do klienta. Po przyjechaniu na działkę pierwszą czynnością jest wskazanie lokalizacji wykonywanych prac. Po uzgodnieniu z inwestorem przystępujemy do montażu. Zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa pierwszą czynnością jest wykonanie wykopu pod oczyszczalnie oraz wykonanie podsypki cementowo piaskowej pod zbiornik aby zabezpieczyć zbiornik przed ewentualnym ryzykiem wyporu (wypchania zbiornika). Kolejną czynnością jest wykonanie obsypki zbiornika materiałem sypkim tj piasek. Po wykonaniu pierwszych czynności montażowych przystępujemy do wykonania rozsączenia ścieku oczyszczonego który wychodzi z oczyszczalni ścieków. Stosuje się kilka rodzajów rozsączeń na terenie inwestycji w zależności od rodzaju gruntu, warunków gruntowo – wodnych czy miejsca na działce. Rozróżniamy 3 główne rodzaje rozsączenia:
- studnia chłonna stosowana przy dobrze przepuszczalnych gruntach gdzie rozsączenie następuje pionowo
- drenaż rozsączający stosowany przy gorzej przepuszczalnych gruntach gdzie staramy się aby wykonać jak największą powierzchnię poziomą rozsączenia
- drenaż wyniesiony ponad powierzchnię gruntu na tzw. Kopiec filtracyjny stosowany przy nieprzepuszczalnych gruntach, ryzyku występowania wód gruntowych.

Dodatkowym zabezpieczeniem przy slabo przepuszczalnych gruntach może być wykonanie zbiornika przelewowego z którego potem można odzyskiwać wodę do podlewania czy nawadniania swojej posesji.
Prawidłowo wykonany drenaż powinien mieć obliczeniową ilość żwiru oraz powinien być odseparowany geowłókniną od gruntu rodzimego. Po wykonaniu w/w czynności instalacja zostaje podłączona do budynku za pomocą rur PCV. Ostatnim elementem procesu montażu jest uruchomienie oczyszczalni ścieków które polega na podłączeniu za pomocą kabla elektrycznego idącego od rozdzielni w domu do włącznika głównego oczyszczalni.

Po wykonaniu tych czynności mogą Państwo cieszyć się z urządzenia które pozawala na oszczędzanie realnych pieniędzy podczas całorocznej eksploatacji wynikającej z produkowania ścieków.
Oferowane przez nas produkty dają przede wszystkim komfort i wygodę spowodowaną braku dosypywania biopreparatów, możliwości stosowania tradycyjnej chemii gospodarczej oraz JEDYNEJ CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ polegającej na wywozie osadu raz w roku. Działamy głównie na terenie Śląska, Małopolski i województwa Opolskiego.


FILM: PROCEDURA MONTAŻU PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

MODELE OCZYSZCZALNI PRODUCENTA KINGSPAN

Model: Kingspan BioDisc®

Oczyszczalnia to sprawdzone, niezawodne i ekologiczne rozwiązanie w zakresie odprowadzania ścieków dla budynków bez dostępu do sieci kanalizacyjnej. Wersja przydomowa dedykowana jest dla zabudowań zamieszkałych przez maksymalnie 18 osób. Opatentowana technologia obrotowych złóż biologicznych zapewnia wyjątkowo wysoki poziom usuwania zanieczyszczeń. Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania zintegrowanej pompowni ścieków oczyszczonych.

Korzyści płynące z posiadania oczyszczalni BioDisc®:
– Niski koszt pozbycia się ścieków
– Komfort użytkowania przy minimalizacji czynności obsługowych
– Ochrona naturalnych zasobów wodnych i gruntowych

Zalety:
– Wysoka skuteczność przy nieregularnym dopływie
– Minimalizacja czynności obsługowych
– Ograniczenie powstania nieprzyjemnego zapachu ze względu na brak mechanicznego napowietrzania
– Cicha praca wskutek zastosowania niskoobrotowego silnika
– Niezwykle solidny zbiornik o dużej masie
– Opatentowany system dawkowania ścieków
– Mała awaryjność wynikająca z małej ilości elementów eksploatacyjnych
– niespotykana odporność na aplikowanie chemii domowej ze względu na największy występujący na rynku osadnik wstępny

Model: Kingspan BioFicient®

Oczyszczalnia Kingspan BioFicient to niezawodne i wydajne rozwiązanie dedykowane gospodarstwom domowym pozbawionym dostępu do kanalizacji. Przeznaczona jest ona do zabudowań zamieszkałych przez maksymalnie 30 osób. Przy oczyszczalniach do 6RLM zbiornik wykonany jest z wysokiej jakości polietylenu, natomiast większe jednostki wykonane są z GRP. Innowacyjny proces oczyszczania z podwójnym bioreaktorem tlenowym zapewnia wysoką skuteczność, również przy nieregularnym dopływie ścieków. Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania zintegrowanej pompowni ścieków oczyszczonych.

Korzyści płynące z posiadania oczyszczalni BioFicient:
– Niski koszt pozbycia się ścieków
– Komfort użytkowania przy minimalizacji czynności obsługowych,
– Ochrona naturalnych zasobów wodnych i gruntowych.

Zalety:
– Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN:12566-3+A2:2013
– Całkowicie zautomatyzowana praca
– Minimalizacja czynności eksploatacyjnych
– Brak konieczności dodawania biopreparatów
– Bezpieczny właz klasy A15 zamykany na klucz
– Niskie koszty użytkowania
– Niski koszt instalacji
– Estetyczny wygląd
– Możliwość zagłębienia dopływu do 150cm
– Opcjonalna pompownia ścieków oczyszczonych

BioFicient to innowacyjny, kompaktowy system do oczyszczania ścieków bytowych. Charakteryzuje się prostą i zwartą konstrukcją, obejmującą monolityczny zbiornik z czterema komorami. Technologia ruchomego, napowietrzanego złoża stanowi rozwinięcie tradycyjnej metody biologicznej, lecz dzięki zastosowaniu aż dwóch stref tlenowych jest bardziej efektywna oraz lepiej radzi sobie ze zmiennym dopływem ścieków