Studnie Głębinowe Śląsk i Małopolska

Zobacz w jaki sposób wykonujemy odwiert studni głębinowej.


studnie głębinowe śląsk

studnia głębinowa śląsk

studnia przemysłowa
Studnia Głębinowa dla gospodarstwa domowego

Za własną studnią głębinową przemawia kilka argumentów, a najważniejszym z nich jest niski koszt wydobywanej wody.
Około 20 gr za 1m3 będący jedynie opłatą za energię elektryczną konieczną na jej przepompowanie.

Wykonujemy:
- Sprawdzanie poziomu wody na mapach hydrogeologicznych,
- Szukanie wody metodą elektrooporową,
- Odwiert studni w danym terenie,
- Podłączenie studni do budynku,
- Uzdatnianie wody.

Przygotowanie studni głębinowej z Geobud to kompleksowa usługa na którą składa się analiza terenu, sam odwiert jak i stworzenie przyłącza do wybranych przez naszych Klientów budynków. W zależności od specyfiki lokalizacji takich jak wielkość działki, czy struktura jej gruntu Geobud wykorzystuje różne technologie – mamy urządzenia pozwalające na odwierty “na młotek” jak i „na płuczkę”. Na życzenie Klientów wykonujemy również badanie elektrooporowe gruntu, powalające na określenie warunków gruntowo-wodnych, a tym samym wybór najlepszej lokalizacji na odwiert.

Procedura przygotowania studni obejmuje:
- Wycenę zlecenia z ewentualnymi oględzinami terenu i oszacowaniem na jakiej głębokości znajduje się woda gruntowa,
- przetransportowanie wiertnicy,
- Odwiert o średnicy 190mm,
- Filtry do uzdatniania wody,
- Obsypkę żwiru filtracyjnego,
- Pompę, zbiorniki przeponowe oraz złącza szwedzkie/kręgi,
- Niebieskie rury studzienkowe z atestem 125mm,
- Przyłącze instalacji sanitarnej i elektrycznej.

Cena każdej z realizowanych przez Nas usług ustalana jest indywidualnie, a o jej wysokości decyduje:

Lokalizacja : dojazd, transport, ukształtowanie terenu i istniejąca infrastruktura podziemna.

Budowa geologiczna : struktura i ukształtowanie terenu (od tego zależne jest zastosowanie odpowiedniej technologii odwiertu), głębokość na której znajduje się warstwa wodonośna.

Technologia : średnica otworu studziennego, rodzaj i wielkość filtra, typ i rodzaj wykończenia studni, typ, rodzaj i marka pompy głębinowej pod kątem wydajności studni i indywidualnych wymagań Klienta, w końcu wykonanie podłączenia do instalacji finalnej. Posiadamy technologie wiercenia do 2000 metrów głębokości do przemysłowych ujęć poboru wody.

Studnia dla Przemysłu

Głębinowe ujęcia wody dla Przemysłu wykonywane są głównie dla dużych firm produkcyjnych spożywkę, rolników do nawadniania pola, produkcji środków chemicznych. Wykonywane są na głębokość nawet kilku tysięcy metrów. Ich średnica odwiertu sięga 600mm średnicy. Wydajność sięga do kilkuset metrów sześciennych na godzinę. W tym przypadku system uzdatniania wody jest dużo bardziej zaawansowany. Wytrwałość rur musi być mocniejsza od materiału PCV, dlatego są wykonane ze specjalnego stopu metali, który jest odporny na korozje. Kompleksowe wykonywanie od szukania wody, projektu do odwiertu po podłączenie instalacji i uzdatnienie wody. Posiadamy niezbędne referencje do wykonywania tego typu zleceń.

Wykonaliśmy w tym zakresie studnie dla:
- Rolników pod uprawę pól rolnych, dzięki temu zwiększyli kilkukrotnie swoje plony spowodowane suszą.
- Producenta wód źródlanych i mineralnych.
- Fabryki produkującej chemie gospodarczą.
- Producenta betonu.
- Miast oraz gmin w celu dostarczenia wody mieszkańcą.

GALERIA ZDJĘĆ

wiercenie studni śląsk odwiert studni

kręgi betonowe studnia podłączenie studni studnie głębinowe śląsk

podłączenie ujęcia wody do domu woda ze studni

NAJCZĘSTRZE PYTANIA KLIENTÓW

1. Czy mogę zrobić studnie głębinową u siebie na działce?

Z naszego doświadczenia szacujemy, że na około 90% terenów na Śląsku i Małopolsce można wykonać studnie głębinową. Przed wykonaniem studni posiłkujemy się:
- znajomością danego terenu,
- informacją od sąsiadów, którzy posiadają już studnie,
- mapami hydrogeologicznymi,
- szukaniem wody za pomocą badań geofizycznych na działce, które dają przekrój geologiczny warstw podziemnych terenu.


2. Kopać czy wiercić studnie?

Po pierwsze należy zacząć od ustalenia na jakiej głębokości znajduje się woda i wybrać odpowiedni rodzaj studni. Do wyboru są studnie kopane, abisyńskie oraz głębinowe. Przeważnie im woda jest wzięta z niższego pokładu tym jest czystrza. Kopane studnie mają przeważnie do 10 metrów głębokości, a woda z nich może posiadać zanieczyszczenia chemiczne z gleby.
Wody głębinowe są przykryte grubymi warstwami nieprzepuszczalnego gruntu. Woda ze studni wierconych może być brana z różnych pokładów wodonośnych. Przykladowo woda głębinowa znajduje się na poziomie 15 metrów, 30 metrów i 50 metrów pod powierzchnią ziemi. Stosując niebieskie atestowane rury studzienne można odciąć wyższe warstwy i dzięki rurze filtracyjnej (z mikroskopowymi szczelinami) pobierać wodę z najgłębszego źródła, które zostało najbadziej przefiltrowane. Dlatego jeżeli klient ma na uwadze wodę do celów pitnych to zachęcamy do wiercenia do niższych pokładów wodonośnych. Filtry do wody kosztują od kilkuset do kilku dziesięciu tysięcy tysięcy, dlatego w niektórych przypadkach nie warto oszczędzać.


3. Jak wykonuje się studnie głębinową?

1. Ustalenie z klientem na jakiem poziomie głębokości znajduje się warstwa wodonośna.
2. Określenie metody wiercenia (Metody: na płuczkę, na młotek przy użyciu kompresora).
3. Oszacowanie kwoty wykonania odwiertu oraz wyznaczenie terminu wiercenia.
4. Przyjazd maszyny wietrniczej i wykalibrowanie wiertnicy w wyznaczonym miejscu.
5. Wiercenie otworu, włożenie rur studziennych i filtrów, obsypanie żwirem rur.
6. Odszlamienie studni i sprawdzenie wydajności.
7. Dobranie odpowiedniej pompy do głębokości i wydajności źródła wody.
8. Wykonanie studzienki z kręgów / studzienki ze złączem szwedzkim.
9. Podłączenie studni do domu.


4. Jaka jest cena studni głębinowej?

Cena wywiercenia studni głębinowej jest uzależniona od:
- głębokości warstwy wodonośnej,
- przekroju geologicznego terenu,
- wielkości wykonywanego otworu,
- metody wiercenia.
Jeżeli teren posiada liczne jaskinie i spękania warstw geologicznych to niezbędne będzie użycie rur osłonowych, co zwiększa kwotę wykonania zlecenia.
Przeważnie studnia o głębokości 30 metrów jest szacowana na kwotę około 7000zł.


5. Jakie są ważne informacje dotyczące budowy studni?

Średnica otworu studziennego – przeciętnie do rury 125mm średnicy stosuje się odwiert 150mm. W naszej opinii wykonywana średnica otworu powinna wynosić minimum 180 milimetrów w celu odpowiedniej filtracji zanieczyszczeń. W tak wykonanym odwiercie wchodzi ponad 3 razy więcej obsypki żwirowej, która jest kluczowa do odpowiedniej filtracji wody.

Denko na spodzie odwiertu – pompa głębinowa przy pobieraniu wody wzburza cały słup wody i studnia, która nie posiada denka od spodu zostaje zamulana.

Odcięcie wód gruntowych – studnia głębinowa czerpie wodę z głębi ziemi, po odwiercie studni trzeba wykonać specjalny korek betonowy na odpowiedniej głębokości (z reguły 10 metrów poniżej gruntu) w celu odcięcia wód gruntowych i opadów deszczu. Tylko w taki sposób można odciąć zanieczyszczenia z wyższych warstw ziemi.

Siatka filtracyjna na filtry studzienne – filtry studzienne umieszcza się w warstwie wodonośnej, dodatkowo w celu lepszej filtracji dokłada się perforowane siatki o dopasowanych wielkościach oczek.

Oczyszczenie studni głębinowej – po wykonaniu odwiertu i umieszczeniu rur studziennych należy przystąpić do oczyszczenia studni przez odpompowanie wody wraz z okruchami skał.


6. Czy woda ze studni nadaje się do picia?

Ze względu na duże zanieczyszczenia deszczu i metali ciężkich w gruncie mogę występować zanieczyszczenia. Głównie na Śląsku znajdują się metale takie jak żelazo i mangan. Ważnym aspektem jest odcięcie wód gruntowych żeby związki z deszczu nie dostały się do studni. Do odseparowania używa się kompaktonitu. Wodę ze studni należy przekazać do laboratorium w celu zbadania bakterii oraz pierwiastków. Jeżeli w waszej okolicy nie znajdziecie odpowiedniego ośrodka to przekażcie do Sanepidu (Inspekcji Sanitarnej).

Uzdatnianie bakteriologiczne wody
Bakterie można usunąć za pomocą chlorowania, dezynfekcji, bądź zastosowania środków chemicznych. W nowocześniejszym rozwiązaniu stosuje się lampy UV, które sterylizują i niwelują szkodliwe bakterie. W przypadku skażonej wody NIE zalecamy jej picia, mycia rąk i ciała. Podczas mycia ciała skażoną wodą bakterie mogą przedostać się przez skórę do ciała, dlatego jest to niebezpieczne. Do oczyszczenia wody stosuje się filtry stałe, mechaniczne i automatyczne stacje. Po zamontowaniu specjalnych urządzeń polecamy wykonać ponownie badania.


7. Czy wykonujecie studnie przemysłowe dla gmin, miast czy fabryk?

Wiercenie studni głębinowych pod produkcje różni się od ujęć wody pod gospodarstwa domowe. Studnia przemysłowa oparta jest na innej technologii i technice wiercenia. Odwiert dla studni przemysłowe ma średnice przeważnie średnice 600mm. Studnia wiercona jest na kilkaset metrów w głąb ziemi w celu uzyskania jak najczystrzej wody. Takie ujęcie wody głębinowej dla przemysłu, gmin czy miast jesteśmy w stanie wykonać w całej europie. Przy tak dużym przedsięwzięciu używana jest specjalna maszyna wiertnicza posiadająca kilkudziesiacio tonowy udźwig żerdzi oraz system łączenia rur stalowych razem z betonowaniem zespołu rur. Wydajność z reguły jest tak duża, że zaopatrza wszystkie domostwa w gminie.


Film pokazujący w jaki sposób wiercimy studnie głębinową.

Film pokazujący w jaki sposób szukamy wody głębinowej

Metody geofizyczne takie jak badania elektrooporowe, elektomagnetyczne czy badania georadarem wykorzystujemy do sprawdzenia poziomu wód głębinowych do 200 metrów pod powierzchnią ziemi. Badania z reguły są skuteczne w 95% przypadków.