Palowanie fundamentowe i Mikropale

badania geologiczne śląsk

badanie geologiczne śląsk

badania geotechniczne śląsk

badania geotechniczne śląsk

Wykonanie zabezpieczeń wykopów oraz fundamentów specjalnych w technologiach:
- Pale CFA
- Pale przemieszczeniowe FDP
- Kolumny DSM
- Kolumny Jet-Grouting
- Iniekcje niskociśnieniowe
- Mikropale
- Ściany berlińskie
- Palisady

Mikropale, Pale wiercone CFA, pale przemieszczeniowe FDP

Usługi projektowania inżynierskiego oraz wiercenia oraz wykonywania pali CFA i FDP. Dysponujemy maszynami na gąsienicach, jesteśmy w stanie zabezpieczyć wykop przy pomocy konstrukcji stalowych i ścianek berlińskich. Urządzenia są w stanie wykonać otwór o średnicy fi 120 centymetrów i głębokości 35 metrów. Dysponujemy wiedzą w doborze zbrojeń oraz betonu. Realizujemy pracę w województwach Śląsk, Małopolska, Dolny Śląsk oraz województwo lubelskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Palowanie to metoda stosowana w gruntach spoistych oraz niespoistych w miejscach w których płyta fundamentowa nie ma racji bytu, służąca do usadowienia konstrukcji.

Palowanie pod budynek

Budowa domu to proces, który powinien być zaplanowany od A do Z. Przed jej rozpoczęciem, należy brać pod uwagę szereg czynników, które mogą utrudniać lub wręcz uniemożliwiać postawienie domu na danym terenie. Takimi czynnikami mogą być niekorzystne warunki wodno-gruntowe. Wysoki poziom wód gruntowych, grząskie torfy czy namuły znacznie obniżają nośność gruntu, sprawiając, że staje się on wręcz nienośny, niejednorodny lub deformowany. W takiej sytuacji można próbować odwadniać glebę, lecz zabieg ten jest niezwykle kosztowny i nie gwarantuje sukcesu. Również obszar o dużym spadku bywa problematyczny, kiedy chcemy wybudować na nim dom metodą tradycyjną. Znacznie zwiększa to koszty przedsięwzięcia, ale i jest bardzo trudne pod względem technicznym. Czy to oznacza, że jedynym rozwiązaniem jest rezygnacja z budowy na wybranym terenie? Absolutnie nie. Okazuje się, że z powodzeniem można zastąpić tradycyjne fundamenty takimi, wykonanymi na palach. Metoda ta nosi nazwę palowania gruntu i jest niezwykle skuteczna w przypadku budowy na wymagającym terenie. Nawet na grząskich torfach i namułach czy przy wysokim poziomie wód gruntowych, technika ta doskonale zdaje egzamin i nie generuje dużych kosztów.
Właśnie taką metodą fundamenty wykonuje firma GEOBUD, zapewniając tym samym swoim klientom stabilny grunt i możliwość postawienia wymarzonego domu. Wystarczy jeden telefon, by uzyskać wszystkie niezbędne informacje, łącznie z szacunkowym kosztem wykonania usługi. GEOBUD pozwala zaplanować budowę domu od A do Z.

Alternatywa dla tradycyjnych fundamentów – palowanie gruntu

Ideą palowania jest przeniesienie całej masy na bardziej wytrzymałe poziomy, znajdujące się w głębi gruntu. Już mikropale gruntowe o niewielkim przekroju, sięgającym do 30 cm znacznie zwiększają nośność. Warto się na nie zdecydować nawet w przypadku domu jednorodzinnego o stosunkowo niedużej masie. Stanowią one bowiem znacznie lepszą alternatywę dla tradycyjnych fundamentów.

Decydując się na metodę palowania, w pierwszej kolejności należy ustalić parametry gruntu, na którym mają powstać fundamenty. Dotyczą one między innymi głębokości osadzenia, średnicy czy rozstawu. W toku ich ustalania bierze się pod uwagę również warunki wodno-gruntowe, a także obciążenia budynku.

Palowanie w praktyce wykonuje się poprzez wbijanie, wwiercanie bądź wciskanie pali w grunt. Technika ta wykorzystuje mikropale fundamentowe, których długość uwarunkowana jest głębokością, na której znajduje się nośna warstwa gruntu.

Palowanie pod fundamentami najprościej dzielimy na dwa typy:
• formowane (betonowane) w gruncie – optymalne dla obszarów o wysokim wskaźniku wód gruntowych,
• w formie gotowych części żelbetonowych bądź stalowych.

Projektowanie i montaż Pali

Pierwszym krokiem ku zastosowaniu metody palowania gruntu jest dokonanie szczegółowych pomiarów, na podstawie wyników badań geotechnicznych. W tym celu należy dokonać odwiertów w kilku miejscach działki i poddać glebę analizie. Takie pomiary mają również kluczowe znaczenie dla uzyskania zgody na budowę. Po odpowiednim przygotowaniu merytorycznym projektant decyduje o zastosowaniu konkretnej metody.
Następnie można przystąpić do palikowania. Pale powinny zostać umieszczone pod narożnikami budynku, ścianami nośnymi, jak również pod schodami wejściowymi i tarasem. Ogólnie rzecz biorąc – wszędzie tam, gdzie budynek jest najbardziej narażony na obciążenie. Szczególnie wrażliwe strefy (pod stopami fundamentowymi bądź kominami) wzmacnia się poprzez zagęszczenie palikowania. Dla rozpoczęcia palowania gruntu istotnym jest geodezyjne wytyczenie budynku oraz osi fundamentu. Umożliwia to bowiem palowanie według wytycznych projektu.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firma GEOBUD oferuje swoim klientom profesjonalną i kompleksową opiekę na każdym etapie procesu palowania gruntu; od przeprowadzenia analizy gruntu, poprzez projektowanie, aż po wykonanie.

Palowanie pod fundamentami

Mikropale fundamentowe betonowe przed rozpoczęciem palowania gruntu wymagają uprzednio wykonania odpowiednich czynności przygotowujących. Należą do nich:
• wywiercenie odpowiedniej wielkości otworów,
• aby ściany otworów były wzmocnione i odporne na rozmycie – uzupełnienieich zawiesiną (np. iłową),
• zalanie (poprzez wtłoczenie pod ciśnieniem) otworów zaczynem cementowym,
• opierając na nich oczep-wieniec żelbetowy, spajanie całości elementów do palowania gruntu.

Czynności te nie stwarzają żadnego zagrożenia ani nie generują wstrząsów. Powstały urobek usuwa się przy pomocy wiertła. Mając przygotowaną odpowiednią ilość zaczynu cementowego, który zostanie wtłoczony w światło otworów, można przystąpić do odwiertów. Po zakończeniu wszelkich niezbędnych czynności, z powodzeniem można zacząć stawiać ściany oraz słupy.

Zbrojenie wymagających gruntów

Szczególnie wymagającymi gruntami są np. namuły. Przed przystąpieniem do budowy na tak trudnym obszarze, konieczne jest wzmocnienie konstrukcji poprzez palowanie gruntu. Zastosowanie w takim przypadku znajduje mocowane w otworze zbrojenie, które wykonuje się z prętów zbrojeniowych lub kształtowników stalowych (np. o profilu dwuteowym). Dopiero gdy konstrukcja zostanie w ten sposób wzmocniona, można bez obaw przystąpić do wypełniania otworu zaczynem.

Palowanie za pomocą mikropali gruntowych

Istotą tej techniki jest utworzenie buławy i pozostająca żerdź wiertnicza jako zbrojenie. Aby uzyskać optymalny efekt, należy wywiercić minimalnie większe od średnicy żerdzi otwory metodą obrotową lub obrotowo-udarową, przy wykorzystaniu płuczki cementowo-wodnej wtłaczanej pod odpowiednim (wysokim) ciśnieniem. Wypływająca wówczas bokiem mieszanina po stwardnieniu stworzy otulinę dla użytej jako zbrojenie pala żerdzi wiertniczej. Po osiągnięciu punktu docelowego pale fundamentowe znajdują się na odpowiedniej głębokości gruntu, co zapewnia stabilność i uzyskanie jak największej nośności (rzędu 300 kN). Elementami pomocniczymi są kotwy oraz gwoździe gruntowe. Cały proces finalizuje się poprzez zalanie otworu roztworem wodno-cementowym.

FILM: Badanie geotechniczne gruntu