Oferta

geodezja śląsk

Geodezja

Mapy i Wytyczanie

więcej informacji
geologia śląsk

Geologia

Odwierty i Opinie

więcej informacji
hydrogeologia śląsk

Hydrogeologia

Opinie hydrogeologiczne

więcej informacji
geofizyka śląsk

Geofizyka

Badania i szukanie wody

więcej informacji
oczyszczalnia ścieków śląsk

Oczyszczalnie Ścieków

Montaż biologicznych oczyszczalni

więcej informacji
geologia śląsk

Studnie głębinowe

Wiercenie i kopanie studni

więcej informacji
pompy ciepła śląsk

Pompy ciepła

Powietrzne i Gruntowe Pompy Ciepła

więcej informacji
rekuperacja śląsk

Rekuperacja

Montaż rekuperatorów

więcej informacji
fotowoltaika śląsk

Fotowoltaika

Montaż i pomoc w dotacji

więcej informacji
przemysłowe instalacje śląsk

Przemysłowe instalacje

Przemysłowe pompy ciepła

więcej informacji
palowanie śląsk

Pale i Mikropale

Pale CFA i Pale Fundamentowe

więcej informacji
inekcje ciśnieniowe

Inekcje Ciśnieniowe

Odwierty i Montaż

więcej informacji
  • Geodezja
  • Geologia
  • Pompy ciepła
  • Studnie głębinowe
  • Oczyszczalnie Ścieków
geodeta śląsk

W obszarze geodezji Nasza firma świadczy następujące usługi :
- wytyczenia : budynków, budowli, urządzeń podziemnych i nadziemnych,
- tworzenie map do celów projektowych,
- pomiary powykonawcze,
- prace z obszaru geodezji dotyczące granic nieruchomości,
- kompleksowa obsługa budowy obiektów przemysłowych czy też budownictwa mieszkaniowego i małej architektury pod kątem geodezyjnym,
- pomiary pomieszczeń i zachodzących odkształceń,
- skanowanie i kalibracja map,
- plotkowanie map,
- pomiary objętości mas ziemnych,
- pomiary wysokościowe,
- opracowanie map wektorowych,
- tworzenie plików SHP,
- DMT - numeryczne modele terenu,
- inwentaryzacja zieleni,
- inne, mniej typowe prace wymagające użycia technik geodezyjnych.

badania geologiczne śląsk

Wykonujemy badania geologiczne i hydrogeologiczne dla działek budowlanych oraz przemysłowych.
Sporządzamy opracowania, które przedstawiają wyniki badań hydrogeologicznych dla danej działki, które wykonywane są dla przedsięwzięć ujęć wodnych, czy też terenów usługowych i przemysłowych, a w szczególności dla stacji benzynowych.
Dokumentacja ta sporządzana jest na podstawie projektu robót geologicznych, która to składa się z różnego rodzaju pomiarów, wykresów, obliczeń, przekrojów oraz konkluzji. Aby możliwe było wykonanie powierzonych nam zleceń, konieczne jest posiadanie wieloletniego doświadczenia oraz park maszyn.

gruntowa pompa ciepła śląsk

Wykonanie gruntowej pompy ciepła jest to spora inwestycja, dlatego bardzo ważne jest spotkanie, podczas którego dokładnie przybliżymy sposób ich działania oraz przedstawimy możliwości, jakie daje dany budynek.

Naszym Klientom zapewniamy fachowe doradztwo przy wykonaniu takiej pompy dla domu jednorodzinnego czy też dla budynków usługowych.
Prace wykonujemy kompleksowo, w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa.
Zapewniamy również gwarancję na wykonane usługi.studnie głębinowe śląsk

Wykonujemy kompleksowo odwierty oraz przyłącza studni głębinowych dla domów naszych Klientów. Jako, że każda działka ma inną wielkość i strukturę gruntu, posiadamy wiele specjalistycznych urządzeń, które pozwalają nam wiercić zarówno na młotek, jak i na płuczkę.

Nieodpartym atutem jest tutaj niski koszt, bo 1m3 wody kosztuje około 70 groszy (jest to koszt energii elektrycznej potrzebnej do przepompowania wody). Po kontakcie telefonicznym proponujemy wstępną wycenę inwestycji.

Działając w terenie nieznanym dla naszej firmy, dajemy naszym Klientom możliwość wykonania badania elektrooporowego gruntu, które to pozwoli dokładnie sprawdzić, w którym miejscu na działce znajduje się woda. Specjalizacja w przemysłowych studniach głębinowych dla rolnictwa, produkcji oraz gmin.biologiczna oczyszczalnia przydomowa

Oczyszczalnie ścieków w opcji przydomowej montowane są głównie dla domów jednorodzinnych. Znajdują one swoje zastosowanie w gospodarstwa, w których teren został sprawdzony i znany jest stan lustra wód podziemnych, powierzchnia działki, wydane zostało pozwolenie wodno-prawne, grunty są przepuszczalne oraz powstał projekt, w którym uwzględnione są budynki i oczyszczalnie sąsiadów. Jeżeli grunty są nieprzepuszczalne - konieczny jest drenaż rozsączający.

Opieramy się na rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2006 roku w sprawie warunków odprowadzania ścieków do ziemi. Kiedy sprawdzamy grunt, wykonujemy co najmniej dwa odwierty badawcze na odpowiednią głębokość. Muszą być one wykonane w miejscu zbiornika i w okolicach drenażu rozsączającego, tuneli bądź studni chłonnej. W kolejny etapie przeprowadzamy badania makroskopowe gruntu i pobieramy próbki, których skład chemiczny i współczynnik filtracji sprawdzane są w laboratorium. Wykonujemy również test perkolacyjny, który polega na zalaniu wodą otworu i dokonanie pomiaru mówiącego o tym, ile czasu woda wsiąka w grunt.