Geofizyka Śląsk i Małopolska

FILMY: GEOFIZYKA GEOBUD.PLbadania elektrooporowe

badania gefizyczne śląsk

geofizyka śląsk

geofizyka śląsk

badania geofizyczne śląsk

Geofizyka - badania geofizyczne gruntu

Badania geofizyczne gruntu wykonuje się do rozpoznania górotworu w celu rozpoznania deformacji terenu. Przede wszystkim badania wykonuje się przed budową budynków usługowych i przemysłowych. W studniach głębinowych szukamy wody używamy tego rozwiązania do sprawdzania miejsca źródła wody oraz głębokości na którym się znajduje. Jesteśmy w stanie zbadać infrastrukturę podziemną nawet do głębokości 200 metrów. Badania geofizyczne gruntu wykonujemy na terenie Śląska, głównie Katowice, Chorzów, Mikołów, Mysłowice, Zabrze, Ruda Śląska.

Metoda elektrooporowa

Badania elektrooporowe wykonuje się za pomocą elektrod połączonych szeregowo ze sobą. Elektrody wbijamy w ziemię i za pomocą prądu stałego o różnych wartościach badamy pole elektryczne wytworzone w danym polu pomiaru. Ośrodek pomiarowy stawia różny opór w zależności od podłoża. Głównie badanym parametrem jest oporność elektryczna. Najważniejszym aspektem umożliwiającym badania metodą elektooporową jest możliwość wbicia się elektrod na długości kilkuset metrów.
Po wykonaniu badania komputer analizując przebiegi badań rysuje obraz przekroju gruntu.

Metoda georadarowa

Do badań używamy georadaru, który wykorzystuje propagacje fal elektromagnetycznych do rozpoznania podłoża. Głównie stosujemy metode profilowania do uzyskania przekroju głębokościowego badanego gruntu. Tą metodą możemy badać deformacje nieciągłe terenu, rodzaj podłoża na różnych wysokościach. Metoda georadarowa sprawdza teren do 20 metrów w głąb ziemi. Z reguły wykorzystywana jest do zlokalizowania rur komór, zasypów, wypustek skalnych, poziomu zwierciadła wody i przekrojów geologicznych. Działa na zasadzie częstotliwości nadającej przez antene.

Metoda elektromagnetyczna

W badaniu elektromagnetycznym sprawdzamy przewodność elektryczną ośrodka w formie dipolowych profilowań indukcyjnych. Jeżeli badany teren ma obniżoną przewodność to oznacza, że miejsca mogą zawierać pustki, bądź grunt jest rozgęszczony. Metoda stosowana jest do określenia warstw piaszczystych, lokalizacje odcieków, wykrywanie odpadów. Polega na wzbudzeniu pola elektromagnetycznego między cewkami w warstwach podziemnych, wynikiem uzyskanym jest różnica pomiędzy polem wtórnym i pierwornym.

Opinia geofizyczna Śląsk

Posiadamy ponad 15 letnie doświadczenie w branży badania geofizyczne gruntu Śląsk dla stacji benzynowych, obiektów przemysłowych, obiektów mieszkalnych na terenach gdzie istnieje zwiększone ryzyko wypustek skalnych, które trzeba przed budową wykryć w celu uniknięcia kucia fundamentów i zagęszczenia gruntu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w szczególności osoby, które dostały informację, że muszą wykonać opinie geofizyczną w celu rozpoczęcia budowy obiektu na Śląsku.

Badanie geofizyczne w Studniach Głębinowych - szukanie wody

Sprawdzamy żyły wodne występujące na działce klienta. Za pomocą badań geofizycznych wnioskujemy na jakiej głębokości znajduje się woda głębinowa i w którym miejscu najkorzystniej wykonać odwiert pod studnie głębinową. Głównie do szukania wody głębinowej używamy metody elektrooporowej, ale w zależności od warunków i struktury gruntu możemy użyć innych technik.

szukanie wody śląsk