Geofizyka Śląsk i Małopolska

GEOFIZYKA - BADANIE GEOFIZYCZNE GRUNTU

Badania geofizyczne gruntu wykonuje się do rozpoznania górotworu w celu rozpoznania deformacji terenu. Przede wszystkim badania wykonuje się przed budową budynków usługowych i przemysłowych. W studniach głębinowych metod używamy w celu szukania wody. Wynikiem jest weryfikacja miejsca źródła wody oraz głębokości na którym się znajduje.
Badania z zakresu geofizyki inżynierskiej oraz środowiska wykonujemy od 11 lat. W skład zespołu wchodzi dwóch geofizyków z uprawnieniami Ministerstwa Środowiska w zakresie kat. X, oraz pomocnicy geofizyków. Posiadamy również uprawnienia kat. XI i XII oraz kwalifikacje do zatrudnienia w charakterze osoby niższego dozoru ruchu specjalności geologicznej i hydrogeologicznej w zakładach wykonujących roboty geologiczne technika wiertniczą, tj. wierceń w ramach poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin do głębokości większych niż 500 m oraz wierceń geologiczno – inżynierskich i sejsmicznych.
Jesteśmy absolwentami Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współpracujemy z uczelniami wyższymi tj. Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi, AGH Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Politechnika Krakowska.

badania elektrooporowe badania geofizyczne śląsk

DO CZEGO SŁUŻĄ BADANIA GEOFIZYCZNE?

Film podczas prac szukania wody na terenie przemysłowym.

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC ORAZ OBSZAR DZIAŁANIA

Opinie geofizyczne:

- Badania pod budowę dróg i budynków,
- Weryfikacja terenów objętych szkodami górniczymi. - Szukanie wody pod studnie,
- Szukanie wody gruntowej i głębinowej na polach rolniczych,
- Szukanie złóż,
- Badania pod studnie przemysłowe i gruntowe pompy ciepła,

Posiadamy doświadczenie na całym obszarze Polski. Usługi wykonujemy w całej Polsce, Czechach, Słowacji i Niemczech. Głównie pracujemy na terenie województwa Śląskiego, Małopolskiego oraz Opolskiego. Badamy infrastrukturę podziemną nawet do głębokości kilkuset metrów.

badania gefizyczne śląsk geofizyka śląsk

METODY BADAWCZE

Metoda elektrooporowa

Badania elektrooporowe wykonuje się za pomocą elektrod połączonych szeregowo ze sobą. Elektrody wbijamy w ziemię i za pomocą prądu stałego o różnych wartościach badamy pole elektryczne wytworzone w danym polu pomiaru. Ośrodek pomiarowy stawia różny opór w zależności od podłoża. Głównie badanym parametrem jest oporność elektryczna. Najważniejszym aspektem umożliwiającym badania metodą elektooporową jest możliwość wbicia się elektrod na długości kilkuset metrów.
Po wykonaniu badania komputer analizując przebiegi badań rysuje obraz przekroju gruntu.

Metoda georadarowa

Do badań używamy georadaru, który wykorzystuje propagacje fal elektromagnetycznych do rozpoznania podłoża. Głównie stosujemy metode profilowania do uzyskania przekroju głębokościowego badanego gruntu. Tą metodą możemy badać deformacje nieciągłe terenu, rodzaj podłoża na różnych wysokościach. Metoda georadarowa sprawdza teren do 20 metrów w głąb ziemi. Z reguły wykorzystywana jest do zlokalizowania rur komór, zasypów, wypustek skalnych, poziomu zwierciadła wody i przekrojów geologicznych. Działa na zasadzie częstotliwości nadającej przez antene.

Metoda elektromagnetyczna

W badaniu elektromagnetycznym sprawdzamy przewodność elektryczną ośrodka w formie dipolowych profilowań indukcyjnych. Jeżeli badany teren ma obniżoną przewodność to oznacza, że miejsca mogą zawierać pustki, bądź grunt jest rozgęszczony. Metoda stosowana jest do określenia warstw piaszczystych, lokalizacje odcieków, wykrywanie odpadów. Polega na wzbudzeniu pola elektromagnetycznego między cewkami w warstwach podziemnych, wynikiem uzyskanym jest różnica pomiędzy polem wtórnym i pierwornym.

Opinia geofizyczna Śląsk

Posiadamy ponad 15 letnie doświadczenie w branży badania geofizyczne gruntu Śląsk dla stacji benzynowych, obiektów przemysłowych, obiektów mieszkalnych na terenach gdzie istnieje zwiększone ryzyko wypustek skalnych, które trzeba przed budową wykryć w celu uniknięcia kucia fundamentów i zagęszczenia gruntu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w szczególności osoby, które dostały informację, że muszą wykonać opinie geofizyczną w celu rozpoczęcia budowy obiektu na Śląsku.

Badanie geofizyczne w Studniach Głębinowych - szukanie wody

Sprawdzamy żyły wodne występujące na działce klienta. Za pomocą badań geofizycznych wnioskujemy na jakiej głębokości znajduje się woda głębinowa i w którym miejscu najkorzystniej wykonać odwiert pod studnie głębinową. Weryfikujemy poziom wód gruntowych i głębinowych dla gospodarstw rolnych (pola i sady), dla przemysłu w celu uzyskania dużej wydajności źródła oraz miast. Głównie do szukania wody głębinowej używamy metody elektrooporowej, ale w zależności od warunków i struktury gruntu możemy użyć innych technik. Badania geofizyczne gruntu wykonujemy głównie na terenie Śląsk, Małopolska i Opolskie głównie Katowice, Chorzów, Mikołów, Mysłowice, Zabrze, Ruda Śląska.geofizyka śląsk szukanie wody śląsk